Chào mừng bạn đến trang web của chúng tôi!

CÁC SẢN PHẨM

VỀ CHÚNG TÔI

HỒ SƠ CÔNG TY

Veritas Tech, đăng ký tại Texas, Hoa Kỳ, thành lập trung tâm hoạt động của nó trong Ningbo Khu thương mại tự do (ở Bắc Lôn cảng biển, cảng biển lớn thứ hai ở Trung Quốc) trong năm 2002.

TIN TỨC

Thử nghiệm và ứng dụng cho DAF bơm
Công ty Du lịch

Công ty Du lịch

Chúng tôi đang ở trong một gia đình ấm áp lớn của Veritas Te ...
20% -50% tăng về nuôi trồng thủy sản-Aerator
Một Aerator mới đã được đưa ra bởi Veritas Tec ...
WhatsApp Online Chat!